اعلام نتيجه تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - کاربردي سال 1396
توضيحات
 • براي مشاهده اعلان نتيجه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردي
  *   :شماره پرونده
   *  
  :کد ملي
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :کد ملي
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  آ© 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved