کارت شرکت در صدو سي و پنجمين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته
TOLIMO:E-A 2019
جستجو بر اساس مشخصات فردي و کد ملي
 *
:نام خانوادگي
 *
:نام
 *
:کد ملي
 *
:سال تولد
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره شناسنامه
 *
:نام خانوادگي
 *
:نام
 *
:شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
داوطلباني که به هر دليل قادر به پرينت اطلاعات خود نمي باشند لازم است بر اساس اطلاعات برگه راهنما به باجه رفع نقص مراجعه کرده نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش سوم کارت خود را دريافت نمائيد
روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
*
:شماره پرونده
:شماره پرونده
 *
:شماره داوطلبي
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
 

تصويركد امنيتي
  • جهت مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي دو روش روبرو استفاده كنيد
  • در هنگام وارد كردن مشخصات، زبان كي‌برد سيستم خود را تغيير ندهيد (كي‌برد سيستم بر روي /En/ باشد.)
  • براي نمايش برگ راهنماي کارت شرکت در صدو سي و پنجمين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته
    TOLIMO:E-A 2019 کليک کنيد
  • © 2019 Sanjesh Organization, All Right Reserved