کارت شركت در آزمون صحت حفظ قرآن کريم سال 1396
توضيحات
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از چهار روش پايين استفاده كنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس کارت اعتباري ثبت نام
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
  *  
  :سريال ثبت نام
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس کد رهگيري
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *  
  :كد رهگيري
   *  
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش سوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2018 Sanjesh Organization, All Right Reserved