كارت شركت در آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه ملاير سال 1396

توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شركت در آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه ملاير سال 1396 کليک کنيد
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از چهار روش پايين استفاده كنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد پيگيري
  *
  :شماره پرونده
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :کد پيگيري (زمان ثبت نام)
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات کارت اعتباري
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *  
  :سريال ثبت نام(زمان ثبت نام)
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نام و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند بر اساس اطلاعيه مربوط، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه در روز پنجشنبه مورخ 96/12/17 از ساعت 8:30 الي 12 و14 الي 17 به نماينده سازمان مستقر در باجه رفع نقص به آدرس (دانشگاه ملاير - ملاير - كيلومتر 4 جاده اراك ) مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش چهارم کارت خود را دريافت نمائيد

  روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

   

  روش سوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  :شماره پرونده
   *  
  :کد ملي
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2018 Sanjesh Organization, All Right Reserved